• KLAUZULA INFORMACYJNA
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych- dalej RODO) informuje, że:
 
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09 - 402  Płock
adres e-mail: sekretariat@mzgm-plock.pl , tel.: 24 364 03 10.
2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
kontakt: Pani Magdalena Fedorowicz adres e-mail:  iod@mzgm-plock.pl , tel.: 539-738-531.
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f  RODO  w celu związanym z realizacją obowiązków ustawowych i statutowych MZGM TBS sp. z o.o.
4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione    do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie odrębnej zgody.
5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 i zostaną usunięte po okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez MZGM - TBS  Sp. z o.o., przy czym nie wcześniej niż po upływie okresu wymaganego dla przechowywania dokumentów.
6)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - tam gdzie przetwarzanie odbywa się na podstawie odrębnej zgody a nie na podstawie wymogu prawnego.
7)    posiada Pani/Pana prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8)    Podanie danych jest niezbędne do realizacji celów statutowych, realizacji umów oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa.
9)    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.  Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 3 lata temu (czwartek, 11 marca 2021, godzina 10:25)
 • Osoba publikująca: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Nadzór nad treścią: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Ilość wyświetleń: 427
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 06 lutego 2024, godzina 11:23
 • Historia aktualizacji

 • 06 lutego 2024, godzina 11:23 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 09:42 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 09:40 Aktualizacja dokumentu
  17 lutego 2022, godzina 09:37 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 10:28 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 10:21 Aktualizacja dokumentu
  16 lutego 2022, godzina 10:15 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 07:42 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 07:41 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 07:40 Aktualizacja dokumentu
  10 lutego 2022, godzina 07:36 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:18 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 15:16 Aktualizacja dokumentu
  09 lutego 2022, godzina 08:17 Aktualizacja dokumentu
  04 lutego 2022, godzina 12:28 Aktualizacja dokumentu
  04 lutego 2022, godzina 12:26 Aktualizacja dokumentu
  28 stycznia 2022, godzina 12:26 Aktualizacja dokumentu
  13 kwietnia 2021, godzina 08:52 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu
  11 marca 2021, godzina 10:26 Aktualizacja dokumentu