Struktura udziałów i majątek Spółki
 
Kapitał zakładowy 44.353.500,00 zł
Liczba udziałów 88.707
Wartość udziałów 500,00 zł
Struktura udziałów Gmina Płock 100,00 %
Aktywa stan na 31.12.2022 r.
A. Aktywa trwałe 44.995.885,84
I. Wartości niematerialne i prawne 0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe

43.479.376,57

III. Należności długoterminowe ----------------
IV. Inwestycje długoterminowe 1.452.300,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 64.209,27
B. Aktywa obrotowe 7.805.262,63
I. Zapasy ----------------
II. Należności krótkoterminowe 386.399,58
III. Inwestycje krótkoterminowe 7.398.758,10
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20.104,95
Aktywa razem 52.801.148,47

Metryka dokumentu
 • Data publikacji: 20 lat temu (czwartek, 26 czerwca 2003, godzina 10:53)
 • Osoba publikująca: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Nadzór nad treścią: Renata Pietrzak - MZGM-TBS Sp. zo.o.
 • Ilość wyświetleń: 2 696 476
 • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 13 czerwca 2023, godzina 08:50
 • Historia aktualizacji

 • 13 czerwca 2023, godzina 08:50 Aktualizacja dokumentu
  10 października 2022, godzina 09:53 Aktualizacja dokumentu
  05 października 2022, godzina 11:46 Aktualizacja dokumentu
  26 października 2021, godzina 08:38 Aktualizacja dokumentu
  13 lipca 2021, godzina 13:19 Aktualizacja dokumentu
  14 maja 2021, godzina 11:06 Aktualizacja dokumentu
  22 lutego 2021, godzina 15:16 Aktualizacja dokumentu
  01 lipca 2020, godzina 10:03 Aktualizacja danych
  19 czerwca 2019, godzina 11:50 Aktualizacja danych
  12 czerwca 2019, godzina 12:55 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 10:31 Aktualizacja danych
  21 sierpnia 2018, godzina 10:27 Aktualizacja danych
  24 lipca 2018, godzina 13:28 Aktualizacja danych
  04 czerwca 2018, godzina 14:05 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2017, godzina 10:28 Aktualizacja danych
  07 kwietnia 2017, godzina 07:49 Aktualizacja danych
  19 grudnia 2016, godzina 09:08 Aktualizacja danych
  07 czerwca 2016, godzina 06:54 Aktualizacja danych
  04 maja 2016, godzina 08:47 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2016, godzina 07:12 Aktualizacja danych
  30 czerwca 2015, godzina 08:40 Aktualizacja danych
  01 czerwca 2015, godzina 14:38 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2015, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  27 kwietnia 2015, godzina 08:11 Aktualizacja danych
  21 maja 2014, godzina 09:04 Aktualizacja danych
  21 maja 2014, godzina 09:03 Aktualizacja danych
  14 maja 2014, godzina 09:36 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 13:37 Aktualizacja danych
  03 kwietnia 2014, godzina 13:36 Aktualizacja danych
  10 lipca 2013, godzina 08:12 Aktualizacja danych
  01 lipca 2013, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  17 czerwca 2013, godzina 08:36 Aktualizacja danych
  26 lipca 2012, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  31 stycznia 2012, godzina 08:08 Aktualizacja danych
  30 stycznia 2012, godzina 10:02 Aktualizacja danych
  20 lipca 2011, godzina 10:39 Aktualizacja danych
  20 lipca 2011, godzina 10:38 Aktualizacja danych
  12 lipca 2011, godzina 11:01 Aktualizacja danych
  12 lipca 2011, godzina 11:00 Aktualizacja danych
  26 stycznia 2011, godzina 12:07 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:22 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:21 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:19 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:18 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:17 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:16 Aktualizacja danych
  21 lipca 2010, godzina 08:15 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2010, godzina 08:24 Aktualizacja danych
  15 maja 2009, godzina 08:35 Aktualizacja danych
  05 maja 2008, godzina 09:44 Aktualizacja danych
  11 kwietnia 2007, godzina 09:01 Aktualizacja danych
  04 stycznia 2007, godzina 08:53 Aktualizacja danych
  09 maja 2006, godzina 10:05 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 00:51 Aktualizacja danych
  10 stycznia 2006, godzina 00:36 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2005, godzina 08:28 Aktualizacja danych
  01 kwietnia 2005, godzina 08:07 Aktualizacja danych
  29 grudnia 2004, godzina 14:14 Aktualizacja danych
  18 maja 2004, godzina 09:02 Aktualizacja danych